Mgr. Milan Edelmann

Advokátní kancelář    ⊂⊃    Insolvenční správce

Vítáme Vás na webových stránkách Mgr. Milana Edelmanna, advokáta a insolvenčního správce. Mgr. Milan Edelmann je členem České advokátní komory a samostatným advokátem od roku 2006. Od tohoto data též vykonává funkci správce konkursní podstaty a následně byl též zapsán do seznamu insolvenčních správců vedených Ministerstvem spravedlnosti ČR. Na následujících stránkách se můžete seznámit jak s činností a zaměřením advokátní kanceláře, tak s rozsahem činností insolvenčního správce.

Advokátní kacelář

V rámci činnosti advokátní kanceláře poskytujeme našim klientům právní poradenství ve všech oblastech práva občanského, obchodního i trestního práva, se zaměřením na práva k nemovitostem, insolvenční právo, právo obchodních korporací, pracovní právo, vymáhání a správu pohledávek, včetně zastupování před soudy. S ohledem na znalost problematiky konkursních a insolvenčních řízení poskytujeme specializované právní poradenství věřitelům, dlužníkům, insolvenčním a konkursním správcům. Všem subjektům nabízíme služby od základního dílčího právního poradenství až po komplexní řešení celých případů a zastupování v řízeních před soudy a jinými orgány.

Obchodní právo

zakládání a správa obchodních korporací a družstvev, akvizice a prodej společností, provádění komplexních právních auditů, či due diligence, řešení sporů mezi společníky, vymáhání odpovědnosti za škodu členy statutárních orgánů, neplatnosti valných hromad a další

Občanské právo

zajišťujeme veškerou smluvní agendu se zaměřením na práva k věcem nemovitým (kupní, darovací,  zástavní, nájemní, pachtovní a další smlouvy k nemovitým věcem, jiné zajišťovací instituty, služebnosti,  zastupování před katastrálními úřady,)

Insolvence

zastupování dlužníků a věřitelů v insolvenčním řízení, uplatňování nároků v insolvenčním řízení, účast ve věřitelských orgánech, zastupování věřitelů, insolvenčních správců případně třetích osob v incidenčních soudních sporech a sepis návrhů dlužníků na povolení oddlužení

s

Trestní právo

vedení obhajoby v trestních řízeních, zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení, příprava a podávání trestních oznámení, zastupování  poškozených a další

Pracovní právo

příprava smluvních dokumentů, jakož i zastupování klientů v pracovněprávních sporech.

Insolvenční správce

Mgr. Milan Edelmann je zapsán v seznamu insolvenčních správců vedených Ministerstvem spravedlnosti ČR od roku 2009 a je soudy ustanovován do funkce insolvenčního správce pro řešení úpadku dlužníků konkursem a oddlužením dle zákona č. 182/2006 Sb. Insolvenčního zákona, a to zejména pro případy v obvodech Městského soudu v Praze, Krajského soudu v Praze, Plzni a Ústí nad Labem. Před tím vykonával několik let činnost správce konkursní podstaty dle zákona č. 328/1991 Sb. O konkursu a vyrovnání

S ohledem na současný rozsah výkonu činnosti správce v současné je současně při své činnosti podporován týmem spolupracovníků nejen s právním ale též ekonomickým vzděláním, jenž je schopen řešit veškeré možné případy úpadků fyzických a právnických osob kdekoliv na území ČR. Zkušenosti z této činnosti jsou pak současně využívány i v činnosti advokátní kanceláře, a to při zastupování věřitelů, insolvenčních a konkursních správců či třetích osob jak v samotných insolvenčních řízeních vedených dle zákona č. 182/2006 Sb. Insolvenčního zákona, tak i dle předchozí úpravy zákona č. 328/1991 Sb. O konkursu a vyrovnání a ve všech incidenčních sporech či jiných sporech souvisejících s insolvenčním řízením. Aktuálně pak vystupuje jako insolvenční správce či správce konkursní podstaty v několika stovkách probíhajících řízení.

S ohledem na novelizaci zákona č. 182/2006 Sb. s účinností od 1.7.2017, kdy pro sepis návrhu dlužníka na povolení oddlužení je zákonem vyžadováno, aby návrh byl povinně sepsán za dlužníka mimo jiné buď advokátem či insolvenčním správcem, poskytuje  kancelář Mgr. Milana Edelmanna též komplexní služby dlužníkům v podobě přípravy podkladů a sepisu samotného návrhu na povolení oddlužení včetně zastupování dlužníku v průběhu insolvenčního řízení. Tyto služby poskytuje kancelář Mgr. Milana Edelmanna ve všech svých provozovnách pro činnost insolvenčního správce.

Mgr. Milan Edelmann

Hlavní sídlo:
Petržílkova 2707/38, 158 00 Praha 5

ID datové schránky:

  • advokát: g2shqzq
  • insolvenčního správce: zj7xynb 

Pobočky pro advokacii:

 • Petržílkova 2707/38, 158 00 Praha 5
 • Chrustenice 208, 267 12 Loděnice
 • Bezručova ul. 33/335, 301 00 Plzeň

Pobočky pro insolvence:

 • Petržílkova 2707/38, 158 00 Praha 5
 • Hlavní, 1069/40, Brno, 624 00 (Úřední hodiny: pátek 9:00 – 15:00)
 • Voroněžská, 144/20, Liberec, 460 01 (Úřední hodiny: čtvrtek 9:00 – 15:00)
 • Školská, 281, Kolín, 280 02 (Úřední hodiny: úterý 9:00 – 15:00)
 • Chmelova, 357, Hradec Králové, 500 03 (Úřední hodiny: středa 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00)
 • Masarykovo nám. , 110, Přeštice, 334 01 (Úřední hodiny: pondělí 7:00 – 11:00, 12:00 – 14:00)

Hlavní Sídlo

Pobočka pro advokacii a insolvenci

Petržílkova 2707/38, 150 00 Praha 5

Pobočka Chrustenice

Pobočka pro advokacii

Chrustenice 208

267 12 Loděnice

Pobočka Plzeň

Pobočka pro advokacii

Bezručova ul. 33/335

301 00 Plzeň

Pobočka Brno

Pobočka pro insolvenci

Hlavní, 1069/40, Brno, 624 00

Úřední hodiny: pátek 9:00 – 15:00

Pobočka Liberec

Pobočka pro insolvenci

Voroněžská, 144/20, Liberec, 460 01

Úřední hodiny: čtvrtek 9:00 – 15:00

Pobočka Kolín

Pobočka pro insolvenci

Školská, 281, Kolín, 280 02

Úřední hodiny: úterý 9:00 – 15:00

Pobočka Hradec Králové

Pobočka pro insolvenci

Chmelova 357, Hradec Králové 500 03

Úřední hodiny: středa 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

Pobočka Přeštice

Pobočka pro insolvenci

Masarykovo nám. 110, Přeštice 334 01

Úřední hodiny: pondělí 7:00 – 11:00, 12:00 – 14:00

Rolovat nahoru